Veolia wyróżniona w Rankingu Inicjatyw Dekarbonizacyjnych