Zabezpieczenie strategicznych dostaw energii: Veolia dostarcza energię elektryczną do kluczowych portów lotniczych w Polsce w 2024 roku