"As Odpowiedzialnego Biznesu 2018" za projekt Fundacji Veolia Polska