Veolia w trosce o bioróżnorodność - nowa pasieka w Lidzbarku Warmińskim