Rezylientny samorząd – rezylientne miasto. Finał II edycji programu „Przywództwo w Samorządzie”