Veolia partnerem cyklu konferencji na temat przyszłości i konkurencyjności rynków regulowanych