Veolia wspiera partnerów w rozwoju zielonej elektromobilności