Veolia Południe przedłuża współpracę z Gminą Małogoszcz i zmodernizuje źródło wytwarzania ciepła