Veolia term S.A. w gronie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy