Veolia Poznań pionierem na drodze do odejścia od węgla