Veolia wspiera administratorów wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w monitorowaniu zużycia ciepła